Danone logo

Welkom op de website van het Instituut Danone!

Van wetenschappelijk onderzoek tot voedingsinformatie.  Het Instituut Danone zet zich al meer dan 20 jaar in voor het bevorderen van de kennis en het onderzoek op het vlak van voeding.

Sinds de oprichting van het eerste Instituut Danone in Frankrijk werden er andere Danone Instituten opgericht over de hele wereld. Vandaag zijn de Danone Instituten aanwezig in 18 landen. Ze belichamen allemaal het historische engagement van Danone voor voeding en gezondheid en zijn opgericht volgens het model van een vereniging zonder winstoogmerk. Ze verenigen, in alle onafhankelijkheid, wetenschappers, artsen en belangrijke persoonlijkheden uit de voedingswereld.

Het Instituut Danone heeft als opdracht het bevorderen van de gezondheid van de mens. Zijn belangrijkste doelstelling op het gebied van volksgezondheid is het benadrukken van het belang van voeding met een bijzondere aandacht voor de categorie van de zuivelproducten, yoghurt, gefermenteerde melk en gefermenteerde melk met probiotica.

Het Instituut vervult deze opdracht door:

  • de resultaten van zijn eigen initiatieven te verspreiden bij verschillende doelgroepen en door belangrijke wetenschappelijke kennis, verworven aan de bron, met hen te delen; 
  • het bevorderen van de ontwikkeling van voedingskennis uit de wetenschappelijke wereld door het organiseren van wetenschappelijke conferenties, publicatie van voorlichtingsmaterialen,...;
  • de uitmuntendheid in het onderzoek, het onderwijs en de communicatie rond voeding te valoriseren door het opzetten van programma's, nationale en internationale steunmaatregelen, prijzen, beurzen…; 
  • langs deze weg de toenadering te bevorderen van degenen die werkzaam zijn in menselijke voeding.

Het Stuurcomité, dat hoofdzakelijk uit Belgische voedingsdeskundigen bestaat, stelt in overleg met de raad van bestuur een actieplan op en organiseert de werkgroepen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan.

Loading