Danone logo

De Danone International Prize for Alimentation (DIPA) van 100 000 Euro zal om de twee jaar worden uitgereikt door het Danone Institute International (DII) en de Fondation pour la Recherche Médicale (FRM).

Onderzoekers uit een brede waaier van wetenschappelijke disciplines die gerelateerd zijn aan ‘Voeding’ in haar breedste betekenis komen in aanmerking voor deze prijs. Zo onder meer gedragswetenschappen, sociologie, antropologie, psychologie, milieuwetenschap, economie en cultuurwetenschap.

De DIPA zal worden uitgereikt op de jaarlijkse wetenschappelijke zitting van de American Society of Nutrition in Boston, juni 2018. De laureaat zal bij deze gelegenheid een lezing geven over haar/zijn onderzoek. De laureaat krijgt bovendien gedurende twee jaar een ambassadeursrol rond ‘Voeding’.

Deze internationale prijs heeft tot doel:

  • door baanbrekend onderzoek ‘Voeding’ in haar breedste betekenis – met inbegrip van keuze en aankopen van voedingswaren, voorbereiden, bereiden en organiseren van de maaltijden – beter te begrijpen
  • innovatieve benaderingen, die de resultaten van voedingsonderzoek vertalen naar levensstijl en culturele en socio-economische omstandigheden, te inspireren en deze te steunen
  • multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt tot gezondere voedingsgewoontes te stimuleren
  • de samenwerking tussen alle disciplines die voeding beïnvloeden te versterken
  • gemotiveerde onderzoekers in het midden van hun carrière extra naambekendheid te geven en te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling

 

Waarom is de DIPA ‘nieuw’?

De DIPA vervangt de Danone International Prize for Nutrition (DIPN) die het DII en de FRM in 1997 introduceerden om het belang van de voedingswetenschap te benadrukken. Heden bestaat er geen twijfel meer over het belang van voeding voor een goede gezondheid.

Met de nieuwe prijs willen het DII en de FRM de ontwikkeling van doeltreffende strategieën voor het aanleren van gezonde eetgewoontes stimuleren, strategieën die verder gaan en doeltreffender zijn dan het simpelweg aanprijzen van gezonde etenswaren. Naast haar biologische rol ligt voeding immers ook aan de basis van ieders identiteit en onze sociale interacties.

De nieuwe Danone International Prize for Alimentation (DIPA) erkent de nood aan een nieuwe en collaboratieve aanpak die rekening houdt met de invloed van economische, sociale, psychologische en culturele factoren op de voorkeur voor bepaalde etenswaren, op eetgewoontes en dus op de volksgezondheid. 

Hoe stel ik me kandidaat voor de DIPA 2018?

Bent u onderzoeker of vertegenwoordigt u een onderzoeksteam, betrokken in een baanbrekend en collaboratief, discipline-overschrijdend non-profit project rond ‘Voeding’ ter verbetering van de volksgezondheid?

Is uw carrière in volle ontwikkeling?
Dan komt u in aanmerking voor de DIPA!

In een eerste stap bezorgt u een samenvatting van uw werk aan het wedstrijdcomité. Als uw kandidatuur wordt weerhouden, dan bezorgt u vervolgens een uitgewerkt voorstel aan de wedstrijdjury die wordt voorgezeten door een internationaal voedingsexpert.

Uw kandidatuurstelling is welkom tot 15 september 2017.
Alle documenten moeten in het Engels worden opgesteld. Publicaties van uw onderzoek dienen eveneens in het Engels te zijn en publiek toegankelijk.

 Alle nodige informatie vindt u in deze documenten:

 Stuur uw kandidatuur voor 15 september naar dipaprize2018@gmail.com


Loading