Danone logo

Voor dit onderzoek consumeerden 564 Canadezen (160 personen met obesitas en 404 personen zonder obesitas) yoghurt. Nadat de deelnemers een voedselfrequentievragenlijst hadden ingevuld, werden ze geclassificeerd als ‘consumenten’. De resultaten tonen aan dat de dagelijkse consumptie van yoghurt een oplettend voedingspatroon bevordert en omgekeerd geassocieerd is met een westers dieet. Een westers voedingspatroon wordt gekenmerkt door een hoge inname van rood vlees, suikerrijke desserts en dranken, vetrijke voedingsmiddelen en geraffineerde graanproducten.

Bovendien leverde yoghurt bij personen zonder obesitas een belangrijkere bijdrage aan de dagelijkse energie-inname (respectievelijk 2,92% en 3,54% van de totale energie-inname) en consumeerden personen zonder obesitas meer yoghurt dan personen met obesitas.

De gemiddelde Canadese volwassene consumeert relatief weinig yoghurt in vergelijking met Europeanen. Meer yoghurt eten kan leiden tot een verhoogde inname van bepaalde voedingsstoffen waaraan heel wat Canadezen een tekort hebben, een gunstige invloed hebben op het metabolisme, en een optimale stofwisseling bevorderen als deel van een gezond en evenwichtig voedingspatroon. Toekomstige longitudinale studies moeten deze bevindingen bevestigen, vooral bij populaties met obesitas.

Bron: Cormier H et al. The FASEB Journal 2014, jaargang 28, nummer 1, bijvoegsel 1018.6

Voor meer informatie, surf naar : http://www.yogurtinnutrition.com/when-yogurt-drives-a-better-diet-quality-2/


Loading