Artikels

34 artikels
Tags

Zorg dragen voor je microbioom is niet zo moeilijk

De menselijke darmen bevatten meer dan 10.000 miljard micro-organismen, die samen het darmmicrobioom vormen. Nu blijkt dat veel ziekten die worden uitgelokt door auto-immuniteit of ontstekingsmechanismen het gevolg kunnen zijn van een kwalitatieve en functionele verandering van die zogenaamde ‘darmf...
12 januari 2021

Water drinken op school: een uitdaging van formaat

De bevindingen die tijdens het European and International Congress on Obesity, ECOICO 2020, werden voorgesteld, geven aan dat de meeste kinderen onvoldoende water drinken op school. Dat kan hun cognitieve functies schaden. Kinderen voldoende water doen drinken, blijkt een heuse uitdaging.