Belang van microbiële diversiteit voor mens en planeet: highlights uit het EFAD symposium

Samenvatting
Eind juli 2021 organiseerde Danone een symposium naar aanleiding van de onlineconferentie van EFAD (European Federation of the Associations of Dieticians) om de sleutelrol van de diversiteit van micro-organismen voor de gezondheid van mens en planeet te bespreken. Professionals werden uitgenodigd om belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, voedingspatronen, hydratatie, het darmmicrobioom alsook landbouwpraktijken te bespreken:

Dr. Heribert Hirt, PhD, besprak de voordelen van microbiële diversiteit en de verschillende redenen waarom deze essentieel is voor de mens.

  • Een gezond en gediversifieerd darmmicrobioom is een sleutelfactor voor een goede gezondheid. Een aantal ziekten bij de mens worden in verband gebracht met een beperkte microbiële diversiteit.
  • Conventionele landbouwpraktijken, die sterk afhankelijk zijn van het gebruik van pesticiden, tasten de microbiële biodiversiteit in de bodem aan. Dit brengt op zijn beurt schade toe aan het microbioom van planten.
  • Duurzamere landbouwpraktijken kunnen een betere menselijke gezondheid bevorderen door de productie van gezonde planten die via onze voeding goede bacteriën bieden.

Andrea Hardy, een erkende diëtiste, sprak over de bijdrage van voedsel aan microbiële diversiteit en menselijke gezondheid.

  • Voeding is de makkelijkste en snelste manier om het darmmicrobioom positief te beïnvloeden.
  • Een gevarieerde voeding met voldoende vezels is van cruciaal belang voor het behoud van een gezond darmmicrobioom. Diëten die bepaalde voedselgroepen of nutriënten uitsluiten, hebben vermoedelijk een negatieve invloed op het darmmicrobioom.
  • Er zijn veel praktische manieren om patiënten te helpen voor hun darmmicrobioom te zorgen: doelen stellen voor de vezelinname, recepten doorgeven of eenvoudige voedingsalternatieven voorstellen.

Tiphaine Vanhaecke, PhD, besprak het belang van water en hydratatie voor microbiële diversiteit.

  • Waarschijnlijk heeft het water dat wij drinken een verschillend effect op het darmmicrobioom, afhankelijk van de herkomst en de behandeling ervan.
  • Recente studies tonen een verband aan tussen waterconsumptie en de samenstelling van het darmmicrobioom, maar het onderzoek op dit gebied staat nog in de kinderschoenen.
  • Er is meer onderzoek nodig om volledig te begrijpen in welke mate de samenstelling van water een invloed heeft op het darmmicrobioom, en de daaruit voortvloeiende effecten op de menselijke gezondheid.