Danone Leerstoel door Prof. Tremblay

Samenvatting
​2016 was het woord voor de universitaire leerstoel van het Danone Instituut aan Professor Angelo Tremblay (PhD, Department of Kinesiology, Laval University, Canada). Hij gaf op uitnodiging van professor F. Leroy een uiteenzetting op de Vrije Universiteit Brussel die als titel meekreeg « Yogurt: a long-standing food to help restrain modern disease », over de effecten van yoghurtconsumptie op vetzucht en de gevolgen ervan op het metabolisme.

Yoghurt kan helpen in de strijd tegen metabole hart- en vaatziekten

Na het in beeld brengen van de obesitasplaag, die zowel kinderen als volwassenen in haar greep heeft, en haar kwalijke gevolgen op de publieke gezondheid, benadrukt Prof. Tremblay de trage en gestadige evolutie van alle indicatoren van overgewicht en zwaarlijvigheid in België en hun relatie tot cardiovasculaire epidemiologische data. Type 2-diabetes is hierbij de koploper. « Het is duidelijk dat de stijging van diabetes die we momenteel vaststellen direct gekoppeld is aan de obesitasepidemie. » verklaart hij. Het onevenwicht tussen energie opname en energieverbruik blijft het centrale aandachtspunt, zelfs al weten we dat de oorzaak van zwaarlijvigheid zeker multifactorieel is en dat ook gebrek aan beweging en slaap, stress, omgevings- en genetische factoren een rol spelen.

Zuivelconsumptie en calciuminname

« Onderzoekers kijken al sinds de jaren ’80 naar de mogelijke relatie tussen zuivel als bron van calcium en cardiovasculaire risicofactoren. » legt Prof. Trembay uit. Significante verbanden werden aangetoond tussen calciuminname en bloeddruk, BMI (Body Mass Index), tailleomtrek, verstoord bloedvettenprofiel of verlaagde gevoeligheid voor insuline. Het team van prof. Zemel toonde met een aantal opmerkelijke onderzoeken het effect aan van een dieet met een hoog calciumgehalte via yoghurtconsumptie op gewichts- en vetverlies bij zwaarlijvige personen. Bij een vermindering van het “buikvet” kan yoghurtconsumptie de cardio-metabole risicofactoren verlagen.

Yoghurt, een bron van verzadigende voedingsstoffen en eiwitten

Onderzoek bij mensen toont een duidelijk effect aan van yoghurtconsumptie op de verzadiging, waardoor de energie inname beperkt kan worden. « Een studie toonde een verschuiving van de energiebalans aan, ten voordele van het energieverbruik, na de toevoeging aan het dieet van een yoghurt « snack » verrijkt met eiwitten. » illustreert Prof. Tremblay

…die het risico op zwaarlijvigheid en diabetes verminderen

Cohortstudies waarbij een groot aantal personen wordt gevolgd, legden eerder een verband tussen zuivelconsumptie tijdens de kinderjaren en de adolescentie en het risico op het ontwikkelen van diabetes type-2 (DT2) op volwassen leeftijd. Anderzijds, toonde een recente Amerikaanse meta- analyse een verlaging van 18% aan van het risico op DT2 bij specifiek yoghurtconsumptie. Een resultaat dat niet met andere melkproducten wordt vastgesteld. Bovendien tonen cohortstudies aan die verbanden analyseren tussen het type voedingsmiddel en het lichaamsgewicht, dat yoghurt duidelijk een « heilzaam » voedingsproduct is als het over gewichtsverlies gaat.

Yoghurt eten, maakt deel uit van een gezonde levensstijl

Overal ter wereld lijken de besluiten van observationele cohortstudies het verband aan te tonen tussen de consumptie van yoghurt en een evenwichtige voeding en gezonde levensstijl:

  • Wat de voedingswaarden betreft: yoghurteters hebben een hogere inname van hoofdnutriënten zoals bepaalde mineralen (calcium, kalium, magnesium en zink), vitaminen (vitamine B2, B12, D) en eiwitten, alsook een lagere inname van totale en verzadigde vetten in vergelijking met niet eters.
  • Wat voedingsgewoonten betreft: het consumeren van yoghurt gaat gepaard met een betere voedingskwaliteit van het dieet.
  • En, zo besluit Prof. Tremblay, toont recent onderzoek aan dat yoghurt in het voedingspatroon gelinkt zou kunnen zijn met een gezondere levensstijl. Zo hebben yoghurteters 40% meer kans om regelmatig aan sport te doen (≥ 2 uur/week) en 30% minder kans om roker te zijn dan personen die geen yoghurt consumeren. Yoghurtverbruikers (≥ 4 keer/week) hebben ook een betere kennis van het effect van voeding op de gezondheid dan de niet verbruikers.

OK dan, maar gelijk welke yoghurt?

Prof. Tremblay besluit zijn uiteenzetting met het dilemma waarmee producent en consument geconfronteerd worden bij de keuze tussen een yoghurt met de beste verzadigingscapaciteit, gunstig voor de gezondheid, of een yoghurt met de aangenaamste smaakbeleving. De « smeuïgheid » van yoghurt, de aangename textuur en smaak, wordt versterkt door de toevoeging van suikers (honing, fruit, en dergelijke), maar Prof. Tremblay maakt hierbij de geruststellende observatie dat deze toevoeging de postprandiale glycemie of de energie inname niet wezenlijk verhoogt. « De zoetste yoghurts zijn niet per se welke men denkt dat ze het zijn» voegt hij er nog aan toe en zinspeelt hierbij op de verbazingwekkende resultaten van een Frans onderzoek. Deze geven aan dat consumenten 13,6 g suiker (alle toevoegingen samengeteld) toevoegen aan natuuryoghurt, terwijl de reeds op voorhand gesuikerde yoghurts 10,2 g suiker bevatten. Deze studie toonde verder ook nog aan dat consumenten de hoeveelheid suiker die ze aan hun yoghurt toevoegden met de helft onderschatten.

Volgens de presentatie van Prof. Angelo Tremblay- Danone Institute Chair- VUB- 22 november 2016

    Professor Angelo Tremblay is doctor in de fysiologie aan de universiteit van Laval in Québec, Canada. Professor Tremblay’s Department of Kinesiology heeft internationale faam op het gebied van obesitas onderzoek en zijn eigen specifieke interesse gaat vooral uit naar omgevingsdeterminanten die menselijke obesitas beïnvloeden. Meer recent deed hij onderzoek naar niet traditionele determinanten zoals slaaptekort, lage calcium- en melkproductenconsumptie, risicovolle voedingspatronen, veeleisende cognitieve inspanningen en POP (Persistent Organic Pollutants). Hij publiceerde meer dan 550 wetenschappelijke artikels en kreeg verschillende prijzen waaronder die van “Emeritus” spreker aangeboden door het “Réseau canadien en obésité” in 2011. Tevens is hij houder van de Canadese onderzoek leerstoel naar omgeving en energiebalans.

Conclusie

  • Hij besloot dat het regelmatig eten van yoghurt kan beschouwd worden als een teken van gezonde voedingsgewoonten met een gunstige invloed op de metabole gezondheid via de regulatie van de energiebalans, het gewicht en de bloedsuikerspiegel