Hydratatie voor de gezondheid: huidige gegevens en toekomstige richtingen

Samenvatting
Ter gelegenheid van de editie van 2021 van de wetenschappelijke conferentie Hydration for Health werd het laatste onderzoek naar de wetenschap van hydratatie gedeeld. Verschillende deskundigen hebben een presentatie gegeven over wat we weten en wat er op dit gebied van onderzoek zal komen. Associaties tussen waterconsumptie en microbiota, immuunrespons of veroudering worden nu verder onderzocht.

Associatie tussen waterconsumptie en samenstelling van de intestinale microbiota (Dr. Tiphaine Vanhaecke, PhD).

Hoewel het al bekend is dat ons dieet invloed heeft op onze darmgezondheid en microbiota, is het verband tussen drinkwater en spijsverteringsgezondheid minder bekend. Uit recent onderzoek op dit gebied blijkt echter dat de watersamenstelling de darmmicrobiota beïnvloedt. Afhankelijk van de herkomst en de behandeling(en) die het heeft ondergaan, kan de samenstelling van drinkwater, met name in mineralen, sterk variëren. De beschikbare gegevens bij mensen zijn nog steeds beperkt, maar in een observatieonderzoek dat werd uitgevoerd in Himalaya-populaties bleek de oorsprong van drinkwater (uit een stroom of ondergronds) de meest gecorreleerde factor te zijn met de samenstelling van de intestinale microbiota. Een ander cohortonderzoek in Groot-Brittannië suggereert een associatie tussen de bacteriële samenstelling in feces en de samenstelling van kraanwater.

Hoewel dit maar een eerste aanzet tot onderzoek is, zijn dit veelbelovende resultaten. Er zijn aanvullende gegevens nodig, omdat, gezien het belang van hydratatie in ons dieet, de implicaties voor de menselijke gezondheid belangrijk kunnen zijn.

 

Invloed van hydratatie op de immuunrespons  (Dr. Dorothée Chabas, PhD)

De immuunrespons van het lichaam is bedoeld om het ‘zelf’ te beschermen tegen het ‘niet zelf’. Het is een complexe orkestratie waarvan vele gegevens nog onbekend zijn, maar die gebaseerd is op de combinatie van een aangeboren en een adaptief respons. Ons immuunsysteem is sterk afhankelijk van de voedingsstoffen die in het bloed aanwezig zijn. Echter bestaat het bloed uit 90% water. Betekent dit dat de vochtstatus onze immuunrespons kan beïnvloeden? Een overzicht van de literatuur door Dr. Chabas suggereert dat hypertonische condities (wanneer de concentratie van opgeloste stoffen buiten de cel hoger is dan binnen), bijvoorbeeld gegenereerd door een dieet met een hoog zoutgehalte, beide immuunresponscomponenten beïnvloeden. De huidige gegevens zijn onvoldoende om duidelijke conclusies te trekken over de exacte aard van dit verband, die nader moet worden bestudeerd.

 

Water bij een gezonde vergrijzing (Prof. Evan Johnson, PhD)

Ouder worden wordt gedefinieerd als een reeks progressieve veranderingen in het lichaam die tot zwakheid, ziekte en dood leiden. Het is aangetoond dat de vergrijzing het dorstgevoel beschadigt, wat leidt tot minder drinken: wetenschappelijke resultaten vertonen een aanzienlijke daling van de waterconsumptie na 60 jaar, ruim onder de aanbevolen hoeveelheden. Maar er bestaat ook een verband in de andere richting: in de vergrijzende bevolking wordt onvoldoende waterconsumptie geassocieerd met veranderingen in het geheugen, glucoseregulering, cellulaire signaleringsprocessen en spierachteruitgang; en een verhoogd risico op beroerte en val. Het is daarom van essentieel belang ervoor te zorgen dat er in de loop van het leven voldoende hydratatie wordt gehandhaafd, met name dankzij de bewustmaking rond aanbevelingen, het aanmoedigen van lichamelijke activiteit en het bevorderen van de toegang tot drinkwater.