Water drinken op school: een uitdaging van formaat

Samenvatting
De bevindingen die tijdens het European and International Congress on Obesity, ECOICO 2020, werden voorgesteld, geven aan dat de meeste kinderen onvoldoende water drinken op school. Dat kan hun cognitieve functies schaden. Kinderen voldoende water doen drinken, blijkt een heuse uitdaging.

J. Zemdegs (Frankrijk)

Van alle macronutriënten ligt de consumptie van water het hoogst. We weten bovendien dat de vochtinname van cruciaal belang is bij kinderen. Toch blijkt dat 60 % van de kinderen tussen 4 en 17 jaar de aanbevolen hoeveelheid (5 glazen water) niet halen. De gegevens geven aan dat de consumptie van suikerhoudende dranken omgekeerd in verhouding staat tot de consumptie van water. Met andere woorden: frisdrank palmt de plaats van water in. De hoeveelheid water die we drinken, beïnvloedt de cognitieve functies. Zo blijkt uit onderzoek dat een overstap van spontane (en dus onvoldoende) vochtinname naar 2,5 liter water per dag de cognitieve flexibiliteit ten goede komt. Alleen neemt amper 14 % van de kinderen op school voldoende vocht in.

Een van de pistes die tot een verbetering kunnen leiden, is het aantrekkelijker maken van water en het inplannen van specifieke momenten doorheen de dag om water te drinken. Daarnaast moeten ouders het goede voorbeeld geven door water te drinken, terwijl ook de beschikbaarheid van water op school belangrijk is.

N. Michels (België)

Welke factoren hebben een invloed op de vochtinname door kinderen op school? Onderzoek in België door N. Michels (Universiteit Gent) bij 451 kinderen van 8 tot 13 jaar wijst op het belang van het schoolreglement en de sanitaire voorzieningen. De vraag of kinderen al dan niet op elk moment naar het toilet kunnen, heeft een invloed op hun vochtinname. Uit het onderzoek blijkt echter dat 30 % van de kinderen tijdens de les niet naar het toilet mogen.Ook blijkt dat 54 % van de kinderen onvoldoende vocht innemen op school. Ze drinken meer bepaald naar schatting slechts 911 ml water, terwijl de aanbevolen hoeveelheid 1500 ml bedraagt.

Om tot een hogere vochtinname door kinderen op school te komen, stelt N. Michels voor om het onderwerp in de les aan bod te laten komen, om water aan te bieden in de klas, tijdens de lunch en op de speelplaats, en om te waken over de netheid en toegankelijkheid van de toiletten.

E. Papies (VK)

Waarom verkiezen kinderen spontaan gesuikerde dranken boven water? Omdat gesuikerde dranken het beloningssysteem stimuleren. Voor psychologe E. Papies zouden ook gezonde producten als een beloning beschouwd moeten worden. Daarvoor moeten we eerst zicht krijgen op het verlangen, alvorens op een gedragswijziging aan te sturen. Dat verlangen kan gemeten worden door de speekselvorming, uitgelokt met afbeeldingen van etenswaren. Het vertrouwde plezier bij inname van die etenswaren, activeert het verlangen ernaar. En het verlangen beïnvloedt dan ook de frequentie van consumptie.

Gesuikerde dranken bieden een rijkere smaakervaring dan water, maar hebben op lange termijn een negatieve impact. Water, daarentegen, heeft onmiddellijk een positief effect (het lest de dorst) en is op lange termijn gezonder. Het is echter zo, aldus E. Papies, dat die invloed op lange termijn geen impact heeft op het verlangen. Om tot een gedragswijziging te komen, is het dus niet voldoende om water aan te bieden. We moeten ook een verlangen creëren door in te spelen op het onmiddellijk verfrissende effect van water, en niet alleen op het feit dat water drinken gezond is.

Conclusie

De meeste kinderen drinken onvoldoende water op school. Dat heeft een negatieve impact op hun cognitieve prestaties. Om de consumptie van water te stimuleren, is een gepast schoolreglement vereist, net als een gedragswijziging. Los van de beschikbaarheid van water, bestaat de uitdaging er vooral in water aantrekkelijker te maken om een verlangen te scheppen. Daarvoor moet ingezet worden op de onmiddellijke effecten van water (de verfrissing), en niet zozeer op de gezonde invloed op lange termijn.