Microbiota: hoever staan we?

Samenvatting
Dat was de centrale vraag tijdens het laatste congres Gut Microbiota for Health 2019 in Miami. Hoe verder het onderzoek vordert, hoe meer onze kennis groeit, maar de specialisten beseffen ook dat er sneller vragen rijzen dan dat er antwoorden worden gevonden, wat eigen is aan de wetenschap… Dankzij die vooruitgang heeft de 'one-size-fits-all'-aanpak plaats gemaakt voor een geïndividualiseerde aanpak.