Welke rol kunnen yoghurtbacteriën spelen bij het beschermen tegen diabetes type 2?

Samenvatting
De toename van obesitas en type 2-diabetes (T2D), evenals diverse bijhorende cardiometabole ziekten, is wereldwijd verantwoordelijk voor vele sterfgevallen en is nauw verbonden met bepaalde ongezonde levensgewoonten. Zuivelprodukten en in het bijzonder yoghurt hebben bijzondere belangstelling gewekt sinds en een team van onderzoekers heeft onderzoek gedaan naar welke rol kunnen yoghurtbacteriën spelen bij het beschermen tegen diabetes type 2?